Biuro Usług Księgowych "BILANS"

Zygfryd Sulewski

Działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych a także ksiąg podatkowych mogą wykonywać przedsiębiorcy, będący osobami fizycznymi, jeżeli są uprawnieni do wykonywania w/w czynności na podstawie certyfikatu księgowego (dawniej: świadectwa kwalifikacyjnego) wydanego przez Ministra Finansów.

Lista podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów numer podmiotu 1301.

Rejestr biegłych rewidentów prowadzona przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów, nr pozycji rejestru 5849.